Přihlásit se


Používání cookies

Zásady používání souborů cookies

Základní ustanovení

Zpracování osobních údajů upravuje hlavně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které znáte jako GDPR.

Jsme správcem osobních údajů:

COLORE PRAHA s.r.o., V jámě 1, 110 00 Praha 1 Nové Město,
IČO: 24693847, DIČ: CZ24693847
Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze v oddílu C, číslo vložky 166640

Kontaktní údaje jsou:

+420 732511490
info@prohost.cz
V jámě 1, 110 00 Praha 1 Nové Město

S jakými Vašimi daty pracujeme

Pracujeme s daty, abychom vás mohli kontaktovat a spojit se ohledně Vašich dotazů a poptávek na naše služby, semináře a školení, hlavně pak z důvodu přístupu k videokurzům PROHOST na webu www.prohost.cz. Na tomto webu máme umístěný kontaktní formulář. Údaje, které do něj vypíšete, resp. pošlete mailem budeme zpracovávat tak, abychom Vám mohli na Vaše dotazy a přání odpovědět.

Po vaší registraci na webu www.prohost.cz budeme zpracovávat Vaše jméno, kontaktní údaje (e-mail, telefon), vaše podnikatelské údaje a případně data, která nám předáte, abychom Vám mohli poskytnout své služby. Vaše data budeme zpracovávat 10 let od ukončení naší spolupráce, resp. od data vaší registrace na webu www.prohost.cz. Osobní údaje nebudeme dál zpracovávat ani uchovávat, jakmile je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.Veškerá tato práce s daty je možná díky tzv. nařízení GDPR (jednání o smlouvě a plnění smlouvy).

Nemáme další zpracovatele, kteří by k vaším datům měli přístup, znamená to, že nikdo není informován, že poskytujeme služby vám, ani samotný obsah poskytovaných služeb.

Vaše osobní údaje neprofilujeme, nepředáváme třetím osobám, ani nepředáváme mimo Evropskou unii.

Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) vám dává spoustu práv.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Kdokoli zjistí nebo se domnívá, že zpracováváme vaše údaje v rozporu s ochranou soukromého aosobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

  • nás požádat o vysvětlení, pokud jste přesvědčení, že s osobními údaji nepracujeme tak, jak bychom měli
  • chtít informace, jaké osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k osobním údajům, nechat je aktualizovat nebo opravit, chtít omezení zpracování, kopii osobních údajů
  • požádat o vysvětlení nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud
  • požádat nás, abychom odstranili osobní údaje, resp. napravili nežádoucí vzniklý stav

přes 30 let zkušeností

Chcete být součástí proHost?

Jsme ti, kterým záleží na budoucnosti pohostinství a jsme ti, kteří se rádi podělí o své zkušenosti

Registrovat se